Condensador evaporativo de contrafluxo - Serie SPL-N

  • Condensador evaporativo - contrafluxo

    Condensador evaporativo - contrafluxo

    CONDENSADOR EVAPORATIVO

    A tecnoloxía avanzada de condensación de refrixeración de amoníaco axuda a aforrar máis dun 30% o consumo de enerxía e auga.Refrixeración evaporativa significa isoBAIXAS TEMPERATURAS DE CONDENSACIÓNpódese obter.A calor sensible e latente do refrixerante é extraída pola auga pulverizada e o aire inducido sobre o serpentín.